Intressioksjon

{:ee}Intressioksjon{:}{:en} Interest auction{:}

Lugemiseks kuluv aeg: 7 min

Crowdestate ühisrahastusplatvormil on üsnapea ilmumas projektid, mille puhul rakendatakse eelbroneerimise asemel intressioksjoni lahendust. Järgnevalt selgitame, mis on intressioksjon ja kuidas seeläbi investeerimine aset leiab.

Lühidalt

Intressioksjoni eesmärgiks on pakkuda kapitali kaasajale võimalikult madalat laenuintressi. Intressioksjon on turuplats, kus Crowdestate määrab laenutaotlusse sisestatud andmete põhjal investoritele pakutava maksimaalse intressimäära ning oksjonil osalevad investorid teevad rahastuskampaania ajal intressimäära osas vähempakkumisi. Rahastuskampaania lõppedes selguvad laenu lõplik intressimäär ning laenu rahastamisel osalevad investorid.

Põhjalikumalt

Rahastusvooru intressimäär kujuneb Crowdestate vahendusel läbi viidava tagurpidi intressioksjoni käigus laenu anda soovivate investorite vähempakkumise tulemusena.

Oksjonil laenusumma ja intressimäära sisestamise ja laenu andmise soovi kinnitamisega teed sa Sponsorile pakkumuse anda Sponsorile laenu pakkumuses määratletud laenusummas, minimaalselt sisestatud intressimääraga ning vastavalt projekti materjalide hulgas toodud laenulepingus sätestatud tingimustele (tutvu allpool oleva näitega). Pakkumuse tegemine on sulle siduv ning pakkumust ei saa ühepoolselt tagasi võtta ega tühistada.

Oksjonil saad sa teha pakkumusi üksnes oksjonil määratud algse intressimääraga võrdses või sellest väiksemas määras (intressimäär pakutakse 0,1% täpsusastmega). Sinu poolt tehtud pakkumuste arv ei ole piiratud. Pakutav laenusumma peab olema vähemalt 100 eurot ja saja euro täiskordne ning ei või olla suurem kui rahastuskampaania maksimaalne laenusumma.

Juhul, kui oksjonil on teiste investorite poolt tehtud sinu pakkumusega võrreldes madalama intressimääraga pakkumisi või ka võrdse intressimääraga, kuid ajaliselt varem tehtud pakkumusi, mis moodustavad kokku vähemalt rahastuskampaania maksimaalses summa, muutub sinu poolt tehtud pakkumus kehtetuks ja sinuga laenulepingut ei sõlmita.

intressioksjon

Kui investorite poolt tehtud kehtivate pakkumuste summa ületab rahastuskampaania maksimaalset summat ning sinu kehtiv pakkumus on küll teiste pakkumustega võrreldes kõrgeima intressimääraga, kuid on esitatud teistest sama intressimääraga pakkumustest hiljem, muutub sinu poolt tehtud pakkumus kehtetuks summas, mille võrra ületab kehtivate pakkumuste kogusumma rahastuskampaania maksimaalset summat.

Kahtluste vältimiseks, rahastuskampaania maksimaalse summa ulatuses jäävad esmajärjekorras kehtima pakkumused, mis on väiksema intressimääraga, ja seejärel kehtivatest pakkumustest kõrgeima võrdse intressimääraga pakkumused, mis on esitatud ajaliselt varem.  Rahastuskampaania intressimääraks kujuneb intressimäär, mis on nimetatud kõige kõrgema intressimääraga kehtivas pakkumuses.

Oksjoni algatamisega annab Sponsor tingimusliku nõusoleku laenulepingus toodud tingimustel ja investori poolt tehtud kehtiva pakkumuse korral laenulepingu sõlmimiseks. Nõustumus on Sponsorile siduv ning seda ei saa ühepoolselt tagasi võtta ega tühistada.

Antud tingimuslik nõusolek lepingut sõlmida jõustub oksjoni lõpptähtpäeval kehtivate pakkumuste suhtes juhul, kui oksjoni lõppedes on investorite poolt tehtud kehtivaid pakkumusi vähemalt rahastuskampaania minimaalse summa ulatuses. Sellisel juhul sõlmitakse automaatselt investorite ja Sponsori vahel laenulepingud, mis loetakse sõlmituks oksjoni lõppemise hetkest.  Pärast laenulepingu sõlmimist genereeritakse automaatselt laenulepingu dokument, milles määratletakse laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenusumma ning lepingule kohalduv intressimäär.

Juhul, kui oksjonil ei ole tähtajaks tehtud kehtivaid laenupakkumusi vähemalt rahastuskampaania minimaalses summas, on Sponsoril õigus oksjoni tähtaega kuni 7 kalendripäeva võrra pikendada. Kui Sponsor nimetatud tähtpäeva ei pikenda või ka pikendatud tähtaja lõpuks ei ole tehtud pakkumusi vähemalt rahastuskampaania minimaalses summas, muutub investorite poolt tehtud pakkumused kehtetuks laenulepinguid ei sõlmita.

Autoinvest ja autobidder

Projekti juures on võimalus valida, kas teed käsitsi ühekordse pakkumise või lased autobiddingul sinu eest investeerida (mis määratud intressivahemikus vajadusel uuendab pakkumise intressi).

Autoinvesti seadistamisel määratlesid miinimum ja maksimum tulususe, mille põhjal hakkab Autoinvest (Autoinvestis olev autobidder) sinu eest n-ö kauplema.

Kõigepealt esitab Autoinvest investeeringu korralduse maksimum tulususega (intressimääraga). Sõltuvalt teiste investorite pakkumisest hakkab Autoinvest vajadusel tegema 0.1 punkti võrra madalama tulususega pakkumisi samas summas nii kaua kuni jõuab sinu seatud miinimum tulususeni.

Näide

Crowdestate on Laenusaajale (Sponsorile) indikeerinud maksimaalseks laenusummaks 450 000 EUR ning maksimaalseks intressimääraks 12%. Oksjoni tulemusel laekusid alljärgnevad pakkumised, mis järjestatakse madalaimast intressimäärast suurimani:

A. 150 000 EUR, intressiga 10%

B. 200 000 EUR, intressiga 10,5%

C. 150 000 EUR, intressiga 11,2%

D. 200 000 EUR, intressiga 11,5%

E. 100 000 EUR, intressiga 12%

F. 150 000 EUR, intressiga 12%

Kokku laekus pakkumisi summas 950 000 EUR ehk rohkem, kui Sponsor soovis laenu saada. Kampaania lõppemisel alustatakse laenusumma täitmist madalaima intressimääraga pakkumisest. Täies mahus osalevad pakkumised A ja B, kogusummas 350 000 EUR. Pakkumine C osaleb vabas osas, ehk 100 000 EUR suuruses summas, tema poolt esitatud investeerimissoovist jääb 50 000 EUR täitmata.

Kõikide pakkujate tegelikuks intressimääraks saab olema viimase osaleva pakkuja poolt soovitav intressimäär (antud näite puhul osaleja C poolt pakutud 11,2%).

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.