Ühisrahastus on atraktiivne viis kinnisvarasse investeerimiseks

Kinnisvara ühisrahastusplatvormid pakuvad kiirelt muutuvate intressimäärade ja optimistlike väljavaadetega pandeemiajärgses majanduskeskkonnas atraktiivseid võimalusi kinnisvarasse investeerimiseks. 

Kinnisvara ühisrahastamine on innovatiivne viis kinnisvarasse investeerimiseks, kus digitaalselt tegutsevad platvormid, nagu näiteks Crowdestate, viivad omavahel kokku kapitali kaasamisest huvitatud projektiomanikud ning nendesse projektide investeerida soovivad investorid. Selline kinnisvarainvesteeringute demokratiseerimine on eriti atraktiivne Euroopas, kus kinnisvara väärtused ja kinnisvarasse tehtavate investeeringute tulusused erinevad piirkonniti märgatavalt.

Kinnisvara ühisrahastust reguleerib Euroopa Liidu Ühisrahastusmäärus (EL) 2020/1503, mille kohaselt peab kõikidel ühisrahastusteenust osutavatel ühisrahastusplatvormidel olema riikliku finantsjärelvalveasutuse poolt väljastatud tegevusluba.

Crowdestate on Euroopa juhtiv kinnisvara ühisrahastusplatvorm, mis pakub oma investoritele laia valikut erinevates Euroopa Liidu riikides asuvaid kinnisvarasse investeerimise võimalusi:

Uusarendused

Investorid saavad osaleda uute kinnisvaraarenduste finantseerimisel. See võib hõlmata näiteks uue energiasäästliku korterelamu rahastamist Portos või segaotstarbelise kinnisvaraobjekti ehitamist Milaano elavas äripiirkonnas.

Renoveerimisprojektid

Renoveerimisprojektide puhul on tegemist alaväärtustatud kinnisvaraobjektidega, kus projektiomanik suurendab enne kinnisvaraobjekti edasimüüki selle väärtust renoveerimise teel. Näiteks võib investor osaleda ajaloolise hoone renoveerimises Riias ning seeläbi üheaegselt panustada nii nii linnakeskkonna parendamisse kui ka oma investeerimisportfelli tulususe tõstmisse.

Äripindade muutmine eluruumideks

See strateegia võimaldab ära kasutada kasvavat nõudlust linnakorterite järgi. Selline projekt võib näiteks hõlmata Milano kesklinnas asuva endise tööstus- või kontoripinna muutmist lühiajalise üüritulu teenimiseks sobivateks kaasaegseteks korteriteks.

Lisaks võivad mõned projektid olla “osta-renoveeri-üüri välja-müü” tüüpi. Näiteks võib projektiomanik osta ja renoveerida Tallinnas asuva kinnisvara, seejärel anda selle üürile ning müüa siis, kui turutingimused on soodsaimad. See strateegia võimaldab investoril saada osa nii kinnisvara üüritulust kui ka väärtuse kasvust.

Euroopa ühisrahastusmääruse kohaselt jagunevad investoritele pakutavad ühisrahastuspakkumised kaheks.

Laenude andmine

Investorid kasutavad kinnisvara ühisrahastusplatvormi laenude andmiseks valitud projektiomanikule, kusjuures antavad laenud tagatakse üldjuhul kinnisvarale seatava esimese järjekoha hüpoteegiga.

Omakapitaliinvesteeringud

Siin saavad investoritest konkreetse kinnisvaraprojekti kaasomanikud. Nad investeerivad projekti omakapitali ja saavad vastu oma investeeringu suurusele vastava proportsionaalse osa kasumist. Selline mudel võimaldab osaleda kinnisvaraprojektides ilma, et investoritel oleks vajadust tegeleda investeerimisprojektide igapäevase juhtimisega.

Võrreldes tavapäraste investeerimisvõimalustega pakub ühisrahastusplatvormide vahendusel kinnisvarasse investeerimine investoritele mitmesuguseid eeliseid:

Ligipääsetavus

Kõrge hinna tõttu jäävad kinnisvara otseinvesteeringud enamikele investoritele kättesaamatuks. Kinnisvara ühisrahastusplatvormid nagu Crowdestate langetavad kinnisvarasse investeerimise lävendit ning võimaldavad investoritel kinnisvarasse investeerida vaid paarisaja euro suuruste summadega, demokratiseerides seeläbi kinnisvarainvesteeringute kättesaadavust.

Hajutamine

Erinevatesse projektidesse, kinnisvaraliikidesse ja Euroopa piirkondadesse investeerides saab investor maandada kohalike turuolukordade muutumisega seonduvaid riske.

Regulatiivne kaitse

Euroopa ühisrahastusmäärus nõuab ühisrahastusplatvormidelt läbipaistvust, investorkaitse meetmete rakendamist ning  allutab ühisrahastusplatvormid liikmesriikide finantsjärelevalveasutuste järelevalvele, suurendades seeläbi usaldust ühisrahastuse ökosüsteemi vastu.

Professionaalne juhtimine

Crowdestate ja teised sarnased platvormid tegelevad sobivate kinnisvararaobjektide valiku, ühisrahastuspakkumiste põhjaliku ettevalmistamise ning nendega seonduvate õiguslike küsimustega. Selline lähenemisviis võimaldab investoritel saada kinnisvarainvesteeringutest tulu ilma vajaduseta kinnisvara traditsioonilisel viisil omamiseta.

Üleeuroopaline kogukond

Suhtlemine laia ja mitmekesise investorite kogukonnaga soodustab teadmiste jagamist ja kollektiivset turuteadlikkust, parandades seeläbi tehtavaid investeerimisotsuseid.

Kokkuvõte

Kinnisvara ühisrahastusplatvormid pakuvad Euroopa investoritele kaasaaegset ja lihtsalt kättesaadavat võimalust osaleda erinevates Euroopa riikides asuvate kinnisvaraprojektide rahastamisel. Hajutamine, hoolikalt valitud investeerimisvõimalused ja selge õiguslik keskkond teevad kinnisvarasse investeerimise kättesaadavaks igale huvilisele.

Tule ja tutvu Crowdestate’i poolt pakutavate investeerimisvõimalustega – olgu selleks siis kortermaja arendus Tallinnas, äripind Milanos või logistikakeskus Lissabonis – sinu investeeringud aitavad ellu viia Euroopa erinevates piirkondades asuvaid kinnisvaraprojekti ning pakkuda sinu rahale suurepärast tulusust.

Liitu meie ligi 70 000 rahvusvahelise investoriga ning pane oma säästud kinnisprojektidesse kasvama.