Miks otsustasime verifitseerimise kasuks?

{:ee}Aurora Park rõdu{:}{:en}Aurora Park Balcony{:}

Lugemiseks kuluv aeg: 4 min.

Crowdestate on saamas viieaastaseks ning meie investorkogukonnas on juba ligi 24 000 rahvusvahelist liiget. Oleme investoriks saamise protsessi hoidnud lihtsa ja kiirena ning oma investorite identifitseerimisel oleme siiani lähtunud investorite poolt antavast ning rahaliste kannete tegemise käigus kogutavast informatsioonist.

Alates käesoleva nädala esmaspäevast palume oma investoritel meie koostööpartneri Veriff.me poolt pakutava tehnilise lahenduse vahendusel läbi viia täiendav isikusamasuse tuvastamise protsess, mis võtab aega vaid paar minutit ning mida saab teha mistahes kaameravõimekust ja internetiühendust omava seadmega – olgu selleks kas sülearvuti, tahvelarvuti või nutitelefon. Verifitseerimisprotsessi käigus tehakse ülesvõtted investorist ja tema dokumentidest ning nende abil tuvastatakse investori isikusamasus vastavalt seadusandluses sätestatud nõuetele.

Selline täiendav isikusamasuse tuvastamine on investorite jaoks lisakohustus, mis võib tunduda täiendava bürokraatiana – enne ju sai palju lihtsamalt hakkama, miks nüüd enam ei saa?

Täiendava isikusamasuse tuvastamiseks on kaks suuremat põhjust.

Vajadus järgida tänases ja tulevase regulatsioonis sätestatud nõudeid.

Ühisrahastamine on paljudes Euroopa riikides veel suhteliselt hall ning seadustega selgelt piiritlemata ala, kus mängureeglid on alles väljatöötamise faasis. Lisaks ühisrahastamisele kasutavad paljud ühisrahastusplatvormid (kaasa arvatud Crowdestate) investoritega tehtavate arvelduste (rahalised sisse- ja väljamaksed) teostamiseks eraldiseisvat kliendikontot, mis Euroopa Liidu Makseteenuste direktiivi kohaselt võib kvalifitseeruda makseteenuste osutamiseks ning sellisel juhul on ühisrahastusplatvormil kohustus omada asukohariigi finantsjärelvalveasutuse poolt väljastatavat makseteenuste osutamise tegevusluba. Erinevate Euroopa Liidu riikide järelvalveasutused tõlgendavad Makseasutuste Direktiivi erandeid (mille alusel Crowdestate tegutseb) erinevalt ning kui näiteks meie asukohariigi Eesti tõlgenduse kohaselt kvalifitseeruvad Crowdestate poolt osutatavad rahaliste kannete teenused tegevusluba mitte nõudvate erandite hulka, siis Lõuna-Euroopa riikide arvates nõuab kliendikonto opereerimine täismahus makseasutuse tegevusluba.

Samal ajal on Euroopa Parlamendi koridorides liikumas ühisrahastamist reguleeriva üle-Euroopalise regulatsiooni eelnõu, mille kohaselt peavad kõik ühisrahastusplatvormid omama vastavat tegevusluba ning allutama ennast asukohariigi finantsjärelvalvele. Eelnõu projekt katab muuhulgas ka kliendikonto vahendusel maksete tegemist ning sellisel juhul on ette nähtud täiendava makseasutuse tegevusloa olemasolu nõue.

Crowdestate on aktiivselt otsimas võimalusi uutele turgudele laienemiseks ning oleme sisemiselt jõudnud järeldusele, et isegi kui meie tänane ärimudel ja kehtiv regulatsioon makseasutuse tegevusluba ei nõua, siis on selle olemasolu tulevikus vältimatu. Seetõttu oleme täna aktiivselt ette valmistamas makseasutuse tegevusloa taotlust, mille üheks osaks on meie tegevuse viimine vastavusse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsiooniga. Sisuliselt tähendab see seda, et kõikide meie investorite ning nende poolt investeeritava raha päritolu tuvastamine saab toimima samal viisil ja tasemel, nagu mistahes muud Euroopa Liidu liikmesriigis tegevusuba omavas pangas või finantsasutuses.

Vajadus anda meie poolt kaasrahastatud kinnisvaraprojekte finantseerivatele pankadele kindlust meie vahendusel raha paigutavate investorite ja nende raha päritolu kohta.

Paljudes investeeringutes on meie investoritel mezzanine- või omakapitalipositsioon ning neid projekte kaasfinantseerivad kohalikud krediidiasutused. Kui Eestis ei ole meil meie investorite ning nende raha päritolu tõestamise osas küsimusi tekkinud, siis lõuna poole liikudes on krediidiasutuste üheks põhiliseks tähelepanu objektiks just meie investorid ja nende kapitali päritolu. Koostöö alustamiseks või jätkamiseks soovivad pangad kinnitust, et Crowdestate’i tegevus vastab Euroopa Liidus kehtivatele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kriteeriumitele ning kõige veenvamaks tõestamise viisiks loetakse asukohariigi finantsjärelvalve poolt väljastatud tegevusloa olemasolu.

Kokkuvõte

Kuigi investorite identifitseerimisega on võimalik venitada, siis on see Crowdestate’i tegevuse jätkamiseks varem või hiljem siiski vältimatu. Identifitseerimine on väike lisasamm, mille on vaja kaameravõimekusega seadet (arvuti, tahvel, telefon vms) ning protsess ise võtab aega vaid paar minutit. Identifitseerimise käigus kogutud tundlikku infot kasutatakse ainult kasutaja tuvastamiseks ning seda ei jagata ühegi kolmanda osapoolega.

Investorite tuvastamine tagab meie tegevuse vastavuse tänastele ja tulevastele regulatiivsetele nõuetele ning annab seeläbi meie investoritele kinnitust Crowdestate’i tegevuse läbipaistvuse, turvalisuse ja pikaajalise jätkusuutlikkuse kohta.

Aitäh mõistva suhtumise eest!

Vaata ka postitust: Kuidas kinnitada enda identiteet.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.