Sipelga 3 investeeringu ülevaade

Lugemisele kuluv aeg: 1.20 min.

Saatsime täna välja Crowdestate’i liikmete poolt ühisrahastatud Sipelga 3 arendusprojekti esimese ülevaate. Alljärgnevalt  võtame lühidalt kokku projekti eelmise ja järgmise perioodi tegevused.

1. Eelmise perioodi olulisemad sündmused

Käesoleva aasta juulis ja augustis toimusid Sipelga 3 projekti raames alljärgnevad tegevused:

 • 01.08. 2014 olid laekusid Sipelga 3 arendusprojektis osalevate investorite viimased maksed;
 • 04.08.2014 registreeris Maksu- ja Tolliamet Crowdestate SPV1401 OÜ käibemaksukohuslaseks ning see annab ettevõttele võimaluse saada tagasi enammakstud käibemaks (01.09.2014 seisuga 900,00 eurot);
 • Hepsor Sipelga OÜ investorid, sealhulgas Crowdestate SPV1401 OÜ, sõlmisid 05.08.2014 Hepsor Sipelga OÜ osade notariaalse ostulepingu, mille kohaselt kuulub 15% Hepsor Sipelga OÜ osadest arendusprojekti juhtivale Hepsor OÜ-le ja ülejäänud 85% arendusprojekti investoritele. Vastavalt äriplaanile ning oma investeeringu proportsionaalsele suurusele omandas Crowdestate SPV1401 OÜ 14,16% suuruse osaluse Hepsor Sipelga OÜ-s;
 • Hepsor Sipelga OÜ osanikud sõlmisid 05.08.2014 eelnevalt avalikustatud tingimustel Hepsor Sipelga OÜ juhtimist ja finantseerimist reguleeriva osanike- ja laenulepingu;
 • Hepsor Sipelga OÜ sõlmis 05.08.2014 Sipelga 3 kinnistu ostulepingu äriplaanis näidatud tingimustel;
 • Hepsor Sipelga OÜ sõlmis Hepsor OÜ-ga arenduse projektijuhtimise lepingu, lepingu maht ei ületa äriplaanis prognoositud kulusid;
 • Hepsor Sipelga OÜ ja Arhitektuuribüroo Korrus OÜ sõlmisid arhitektuurse projekteerimise lepingu, lepingu rahaline maht ei ületa äriplaanis prognoositud kulusid. Lepingu kohaselt kohustub projekteerija hankima ehitustegevuse alustamiseks vajaliku ehitusloa 2014 aasta detsembrikuu jooksul. Hoone on saanud uuendatud arhitektuurse välislahenduse, illustreerivad pildid leiad käesoleva ülevaate punktist 3;
 • Hepsor Sipelga OÜ on välja valinud konstruktiivsete- ja eriosade projekteerijad;
 • Sipelga 3 eelprojekt on kooskõlastatud erinevate ametkondadega;
 • Hepsor Sipelga OÜ on müügitegevuse korraldamiseks alustanud läbirääkimisi maaklerteenust osutavate kinnisvarafirmadega.

2. Järgmise perioodi olulisemad sündmused

Järgmisel perioodil on kavas lõpule viia alljärgnevad tegevused:

 • Hoone eriosade projekteerijatega lepingute allkirjastamine;
 • Projekteerimises oleva hoone põhiprojekti ning osaliselt tööprojekti staadiumi saavutamine;
 • Välistrasside tööprojekti koostamine;
 • Ehitusloa dokumentatsiooni lõplik komplekteerimine ja esitamine Tallinna Linnaplaneerimise Ametisse;
 • Ehitusloa saamine – väljastab Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Ehitusloa väljastamise eeldatav tähtaeg on detsembris 2014;
 • Omanikujärelvalve teostaja välja valimine ning lepingu sõlmimine;
 • Maaklerlepingu sõlmimine;
 • Ehituslepingu sõlmimine.

3. Arhitektuurse välislahenduse pildid

Sipelga 3 hoone on projekteerimise käigus saanud uue välisilme, lisame mõne illustreeriva vaate.   Sipelga 3 - uus 1 Sipelga 3 - uus 2