Kas investeerida eraisikuna või ettevõtte alt?

{:ee}Mees investeerimas{:}{:en}Man investing{:}

Lugemisele kuluv aeg:  1 min.

Autor: Ranno Tingas, partner, Ernst & Young Baltic AS (EY)

Pilt: Ranno Tingas

See on küsimus, mida küsib endalt varem või hiljem iga investeerija. Ideaalis võiks seda otsustada juba investeeringu tegemisel, kuid sageli on aega ja põhjust sellele mõelda mõnes hilisemas etapis. Õnneks on võimalik investeeringu hilisem üleviimine äriühingusse, kuid seda tuleb teha korrektselt.

Eraisikuna investeerimise eeliseks on selle lihtsus ja minimaalne kaasnev bürokraatia. Seega proovitakse uusi investeeringute tüüpe ja keskkondi alguses sageli eraisikuna. Kui aga mahud ja tulud kasvavad, siis paraku tekib varem või hiljem küsimus, kas eraisikuna investeerimine on endiselt mõistlik. Nimelt kuulub igasugune intressitulu füüsilise isiku tasemel kohe maksustamisele ning kahjuks ei ole võimalik omavahel tasaarveldada ühisrahastuse keskkonnas saadud tulu ja kahjumeid. Samuti on eraisiku kulude mahaarvamine väga piiratud ning riskide eest vastutatakse kogu oma varaga. Samas on äriühingu oluliseks eeliseks see, et tulumaksu makstakse alles kasumi jaotamisel, mitte selle teenimisel. Seega on äriühingul olemas selged maksunduslikud eelised, kuid samas ka suuremad administreerimise kulud (aeg ja raha). Tulumaksumäära osas ei ole äriühingu kaudu ja otse eraisikuna saadud intressitulude maksustamisel vahet. Mõlemal juhul on tulumaks 20%, kuid eraisiku puhul arvutakse seda brutotulust, äriühingu puhul aga jaotatud netotulust (seepärast on maksumääraks siin 20/80).

Oma äriühingule võib investeeringu üle anda müügitehinguna või mitterahalise sissemaksena.

Üldjuhul on müügitehing mõistlikum, sest annab võimaluse saada äriühingult maksuvabalt raha selle investeeringu müügihinna ulatuses. Investeeringu üleandmine oma äriühingule läbi mitterahalise sissemakse on bürokraatlikum, kuid sellisel juhul raha ei liigu. Investeeringu tasuta üleandmine või kinkimine oma äriühingule pole mõistlik mitmetel põhjustel. Kui ühisrahastuse kaudu tehtud investeering on sisuliselt laen, siis saame rääkida nõude loovutamisest eraisikult talle kuuluvale äriühingule. Investeeringu üleandmise tehing peab olema äriühingu raamatupidamise ja maksuarvestuse jaoks korrektselt dokumenteeritud, et hiljem ei peaks nuputama, mis toimus ja millise tehinguga oli tegemist.

Kui otsus investeeringu üleandmise vormi osas on tehtud, siis tekib järgmisena küsimus selle hinnas. Üldine maksunduse põhimõte on, et tehingud seotud isikute vahel peavad toimuva turuhinnas. Seega tuleks leida oma investeeringu turuhind. Selle kindlaks tegemine võib olla aga keeruline ja väiksemate summade puhul ei tasu ka hindamine ära. Seega teatud riski võttes võib võrdlusel abiks olla järelturu pakkumishind, investeeringu nominaalväärtus või selle lõppväärtus. Arvestada tuleb, et  investeeringu kasumiga müümine oma äriühingule toob kaasa tulumaksukohustuse füüsilise isiku tasemel. Ettevaatlik tuleks olla investeeringute puhul, mille tegelik turuväärtus on väiksem kui nominaalväärtus, sest selle turuhinnast kallimalt (ehkki näiteks nominaalväärtuses) müük oma äriühingule toob viimasele kaasa maksuriski.

Ehkki investeeringu üleandmine oma äriühingule on lubatud tehing, siis peaks olema ettevaatlik tehingutega, kus investeering antakse nominaalhinnaga äriühingule (vahetult) enne investeeringu perioodi lõppemist. Sellisel juhul võib maksuametnik seda tõlgendada maksudest kõrvalehoidumisena, mis seisneb soovis vältida eraisikuna intressitulu saamist ja suunata see äriühingule. Kohtupraktikas on sellistel juhtumitel halvimal juhul äriühingule laekunud tulu maksustatud eraisiku isikliku tuluna.

Kokkuvõttes võib öelda, et kindlat retsepti pole, kas parem on investeerida eraisikuna või äriühingu kaudu. Siiski ühisrahastuse puhul räägib suuremates summades opereerimisel majanduslikus mõttes äriühing kasulikum. Eks igaüks peab ise defineerima „suurema summa“, millest alates tasub ära täiendav bürokraatia ja lisakulud.

Vaata KKK “Investeerimiskonto” sektsiooni, et leida konkreetseid vastuseid järgnevatele küsimustele:

  • Investeeringute tõstmine ühelt investeerimiskontolt teisele.
  • Kuidas kanda raha ühelt investeerimiskontolt teisele?
  • Mitu investeerimiskontot: Era- ja juriidline konto.

Kui sul ei ole veel Crowdestate’s kasutajakontot, siis saad selle luua siin.

Head investeerimist! 🙂

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.