Finantsinspektsioon andis Crowdestate’ile makseasutuse tegevusloa

makseasutus

Crowdestate on saavutanud olulise verstaposti reguleeritud alternatiivseks finantsasutuseks saamisel. 21. juuni 2021 on tähtis kuupäev nii meile kui ka kõigile meie investoritele. Eesti Finantsinspektsioon (FI) andis oma otsusega (nr 4.1-1/82, 21. juuni 2021) Crowdestate’le makseasutuse litsentsi.

Makseasutuse tegevusluba võimaldab Crowdestate’il pakkuda oma klientidele kõiki makse- ja e-raha teenuseid, sealhulgas avada maksekontosid ja täita maksekorraldusi.

Miks me soovisime makseasutuse tegevusluba?

Crowdestate haldab kliendikontosid alates 2015. aasta algusest ja sellisena kuulub eraldatud kliendikonto Euroopa makseteenuste direktiivi (PSD2) reguleerimisalasse. Rahvusvahelise laienemise ettevalmistamisel saime üllatusena teada, et sama PSD2 direktiivi tõlgendavad Euroopa Liidu liikmesriikide reguleerijad üsna erinevalt. Liberaalsemad reguleerijad (nagu Eesti Finantsinspektsioon) pidasid kliendikontot ja sellega seotud makseteenuseid PSD2 direktiivi erandite alla ja rangemad olid täpselt vastupidisel arvamusel.

Selgus, et ilma makseasutuse tegevusloata oleks Crowdestate’i laienemisplaanid tõsiselt ohustatud või parimal juhul piiratud vähese arvu Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Paralleelselt töötas Euroopa Parlament Euroopa ühisrahastamisteenuse pakkujate määruse eelnõu kallal ning ühisrahastuse projektidega seotud maksete teema on lisatud määruse varajastesse eelnõudesse. Niipea kui 2019. aasta alguses avaldati Euroopa ühisrahastamisteenuse pakkujate määruse selge ülevaade (mis on praegu vastu võetud määrusega EL 2020/1503), hindasime meie praegust ärimudelit, et mõista määruse mõju ja saime teada, et makseasutuse tegevuloa saamine koos ühisrahastamise loaga on vältimatu, kui me ei muuda oma ärimudelit ja ei laienda makseteenuseid juba tegutsevale makseasutusele.

Taotlusprotsess

Crowdestate alustas taotlusprotsessi ettevalmistamist juba 2019. aasta lõpus ja esitas litsentsimakseasutuse litsentsitaotluse 2020. aasta oktoobri lõpus. Järgmise kuue kuu jooksul tegime tihedat koostööd Eesti Finantsinspektsiooniga tagamaks, et kõik meie sise-eeskirjad, määrused, protsessid, dokumentatsioonid ja tehnilised võimalused on kooskõlas makse- ja e-raha asutuste seaduse nõuetega. Taotluste menetlemise perioodil esitasime Eesti Finantsinspektsioonile kokku 10 vooru jooksul vastuseid ligi 200 ärispetsiifilisele küsimusele.

Meie sisetaotluste haldustiimi toetas tihedalt välissuhete juristide meeskond eesotsas pr Kirsti Pentiga TGS Baltic AS-st.

Muudatused juhtimisstruktuuris

Litsentsimisprotsessi tulemusena on toimunud mõned muudatused Crowdestate’i juhtimisstruktuuris:

– asutaja ja endine tegevjuht hr Loit Linnupõld on asunud nõukogu esimehe kohale;

– Crowdestate Eesti maajuht Kristjan Mauer on asunud kontserni tegevjuhiks;

– Crowdestate Rumeenia maajuht hr Robert-Mihai Butoi on võtnud täiendava rolli ettevõtte juhatuse liikmena ja grupi riskijuhina.

Eelised

Makseasutuse tegevusloa saamisel on mitmeid eeliseid nii Crowdestate’ile kui ka kõigile investoritele.

Reguleeritud makseasutusena töötamine annab meie investoritele selge kinnituse, et kõiki nende Crowdestate’i investeerimiskontodel olevaid vahendeid hoitakse ja hallatakse ohutult. Crowdestate’i kapitalinõuded on nüüd ametlikult seotud ettevõtte ärimahtudega – mida suurem on rahaliste ülekannete summa, seda rohkem peame kapitali pakkuma. Kvartaalsed aruanded võimaldavad Eesti Finantsinspektsioonil jälgida meie äritegevust ja kapitali adekvaatsuse määra.

Kõik Crowdestate’i investorite investeerimiskontod muutuvad paralleelselt maksekontodeks ja peagi laiendame väljamakseid kolmandate osapoolte pangakontodele. Lisaks on kõigil investeerimiskontodel varsti unikaalsed IBAN-numbrid (Crowdestate investeerimiskontodele on määratud eesliide EE ** 55), nii et vahendite lisamine investeerimiskontodele muutub senisest veelgi lihtsamaks. Võrreldes teiste allhankega makseteenuse pakkujaid kasutavate ühisrahastusplatvormidega välistab Crowdestate’i lahendus klientide vajaduse omada täiendavat maksekontot kolmanda osapoole makseasutuses, võimaldades meil hoida protsessid lihtsad ja arusaadavad.

Meie API, mida praegu kasutatakse meie tarkvara vahel ning samuti teabe vahetamiseks AS LHV Pank’ga, on avatud panga põhimõtete kohaselt reguleeritud kolmandate isikute jaoks avalikult kättesaadav. Loodame, et meie API avamine kolmandatele osapooltele võimaldab neil luua uusi põnevaid teenuseid ja seeläbi suurendada klientide üldist rahulolu.

Makseasutuse litsentsi saamine on Crowdestate jaoks olnud hea õppekoht, kuna see sundis meid üle vaatama ja ajakohastama suure osa meie sise-eeskirjadest. Oodates eelseisvat ühisrahastamise litsentside taotlemise protsessi, oleme kindlad, et meiega on korras ja oleme teinud vähemalt pooled ühisrahastamise litsentside taotlemise protsessiks vajalikud ettevalmistused.

Meie järgmiseks sammuks on meie värske makseasutuse tegevusloa alusel piiriüleste makseteenuste osutamise lubade taotlemine, esimese sammuna meie tänastele juba avatud turgudele.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.