ICP Solutions OÜ lepingus tehtud muudatus vajab sinu kinnitust!

Seoses ICP rahastamisvõimaluse ühe osapoole – LHV Panga – nõudmisega täpsustada projekti Sponsori ja Crowdestate’i investorite vahel sõlmitud lepingute sõnastust Crowdestate’i vahendusel kaasatava kapitali allutatuse kohta, oleme Sinu ja ICP Solutions OÜ vahel sõlmitavat laenulepingut täiendanud punktiga 3.5 alljärgnevas sõnastuses:

“Hoolimata eeltoodud punkti 3 alapunktides või mujal Lepingus sätestatust, on kõik Laenuandja Lepingust tulenevad nõuded allutatud AS-i LHV Pank nõuetele, mis tulenevad Laenusaajaga Projekti teostamiseks sõlmitud garantiilepingust. See tähendab, et Laenuandja ei või nõuda ning Laenusaaja ei ole kohustatud tasuma Laenuandjale Lepingust tulenevaid mistahes makseid (mh põhiosa, intresse, kulusid, leppetrahve, kahjuhüvitisi jms) enne seda, kui Laenusaaja on täitnud kõik garantiilepingust tulenevad maksekohustused AS-i LHV Pank ees.”

Punkt väljendab täpsemalt projekti tutvustavates materjalides kirjeldatud kapitali allutamist ning tähendab seda, et projekti Sponsor ICP Solutions OÜ ei tohi teha Crowdestate’i investoritele väljamakseid enne, kui tema potentsiaalsed kohustused panga ees on täidetud.

Palun tutvu oma investeerimislepinguga ning kinnita oma nõustumist sellega tavapärase SMS koodiga.

Lepingu leidmiseks palun:

  1. Logi oma Crowdestate’i kasutajakontoga sisse;
  2. Vali menüüst “Minu lepingud”;
  3. Vali nimekirjast allkirjastamist ootav leping ja tutvu sellega (lepingu uuendatud versioonid saad pdf-versioonina alla laadida ka siit);
  4. Lepingu sisuga nõustumise korral vajuta nuppu “Allkirjasta leping” ning sisesta mobiilile saabuv SMS kood.

Palun allkirjasta oma leping hiljemalt HOMME (reede, 11. novembri 2016) hommikuks kella 10:00-ks.

Juhul, kui sa lepingut selleks tähtajaks ei ole allkirjastatud, eeldame sinu mittenõustumist muudetud lepingu tingimustega. Selle tulemusel sinu eelmine leping tühistatakse ning ICP investeerimisvõimaluse jaoks broneeritud summa kantakse tagasi sinu investeerimiskontole.

Tühistatud lepingute ulatuses avame ICP projekti uuele rahastusvoorule reedel kell 10:00.

Boonusena tekitatud viivituse eest maksab projekti Sponsor jätkata otsustavatele investoritele intressi ka ooteperioodi eest, seega saab nende esimene graafikujärgne intressimakse olema planeeritust mõnevõrra suurem.

Crowdestate’i kodulehele lepingut allkirjastama

Kui Sul tekib lisaküsimusi, palun kirjuta meile aadressil support.ee@crowdestate.eu või  helista meile telefonil 6 599 111.

Vabandame potentsiaalsete ebamugavuste tekitamise eest!