Il sistema di pre-booking

Diagrammid illustratsioon

Tempo di lettura: 2 min.

Ogni nuova campagna di raccolta fondi presente su Crowdestate, prevede un periodo di pre-booking, ovvero un arco temporale di 24 ore in cui poter investire, che inizia non appena il progetto viene reso pubblico sulla piattaforma. 
In questo periodo di tempo tutti gli utenti iscritti possono investire sulla nuova opportunità una sola volta, la somma che desiderano.

Il pre-booking è stato appositamente implementato per dare la possibilità a TUTTI coloro che lo desiderano di prendere parte all’investimento, garantendo la cifra di 100€ (importo minimo per poter effettuare un investimento sulla piattaforma).
Il periodo di pre-booking ha una durata fissa di 24 ore, anche qualora il budget del progetto venisse raggiunto nella prima ora dal lancio. 

Quali sono gli scenari possibili alla fine del periodo di pre-booking?

 1. Se alla fine del periodo la campagna va in overfunding, ovvero il budget prestabilito viene superato, i soldi in eccedenza verranno ridistribuiti proporzionalmente agli investitori.

  Un esempio:
 • la cifra d’investimento richiesta è di 1.000 euro;
 • durante il periodo di pre-booking 4 investitori partecipano con: 100€, 100€, 1.000€, 1.000€;
 • l’investimento finale degli utenti che vi hanno partecipato sarà: 100€, 100€, 400€, 400€. Il capitale in eccedenza verrà restituito in proporzione agli investitori.

oppure:

 • durante il periodo di pre-booking vi partecipano 5 investitori con: 100€, 200€, 1.000€, 5.000€ e 5.000€;
 • l’investimento finale sarà di: 100€, 100€, 200€, 300€ e 300€. Il capitale in eccedenza verrà restituito in proporzione agli investitori.

  2. Se alla fine del periodo di pre-booking la somma prestabilita non è stata raggiunta, la campagna di crowdfunding verrà riaperta e in questo caso sarà possibile investire nuovamente nel progetto. 

Quanti investitori possono partecipare durante il periodo di pre-booking?

Il numero degli investitori è determinato dalla somma del progetto d’investimento/100.
Ad esempio: l’importo della nuova opportunità d’investimento da raggiungere è di 1.000€, calcolando che l’importo minimo d’investimento previsto è di 100€, un massimo di 10 investitori potranno partecipare.
In questo caso il periodo di pre-booking terminerà immediatamente e gli investitori che vi hanno partecipato verranno rimborsati dell’eventuale eccedenza.

Come funziona Autoinvest durante il periodo di pre-booking:

Durante il periodo di pre-booking, Autoinvest investirà automaticamente l’importo specificato durante il settaggio.

Qualora avessi più Autoinvest configurati, investirà solo il sistema con che presenta l’investimento maggiore.

N.B. anche se sul proprio conto è stato settato il sistema di Autoinvest , durante il pre-booking sarà possibile effettuare anche un investimento manuale.

Non vi resta che aspettare la prossima opportunità e iniziare ad investire con Crowdestate!!13 comments

 1. While I applaud the equality created by the guarantee that investors will get at least 100€ invested, I question the disappearing of a real “cooling period”. I don’t really understand the reasoning behind this second change. Having a period of time where nobody can invest can only benefit investors; I’m afraid the new behavior is likely to invite them to make bad investing decisions due to fear of missing out.

  1. Uus süsteem toob kaasa kaks probleemi: esiteks tõsisemad investorid võivad kaotada huvi, sest investeerimispakkumisi on liiga vähe, et suuremaid summasid soovitud tulususega investeerida kui soositakse suuremat arvu investoreid, aga väiksemaid investeringuid investori kohta.
   Teiseks, iga investor peab enne pakkumist oma Crowdestate kontole investeritava summa kandma, aga kui seda kõike investeerida ei saa, siis tuleb see jälle tagasi kanda, sest kes ikka tahab raha tasuta CE kontol hoida. Selle probleemi lahendusena näeksin kui CE võimaldaks investeerimiskorraldust sooritada ilma vahendite olemasoluta CE kontol. Hiljem, kui lõplik investeering on selgunud, siis alles kanda raha CE kontole.
   CE on muidugi huvitatud, et raha jääks CE kontodele uusi investeerimisvõimalusi ootama, sest CE saab klientide raha tasuta kasutada. Kui muidugi CE ei hakka kliendikonto saldode pealt intresse maksma.

   1. Tere Allan. Crowdestate ei saa kasutada investorite investeerimiskontol olevaid rahalisi vahendeid. Investor saab investeerimiskorraldusi teha vaid ise – manuaalselt või Autoinvesti kasutades.

 2. Minul tekib küsimus, et kas Crowdestate (CE) kavatseb klientide kontodele jäävatele vabadele vahenditele intresse maksma hakata? Või peavad investorid, kes soovivad suuremaid summasid investeerida, pidevalt investeeringutest välja jäävat raha endale tagasi kandma, sest keegi ei taha, et raha CE kontol “tühjalt” seisab.
  Aksepteeriksin olukorda paremini, kui investeerimisbroneeringu saaks teha ilma vahendite olemasoluta investeerimiskontol. Et kui on selge, millise lõpliku summaga osalen investeeringus, siis sellise summa kannan kokkulepitud tähtajaks ka CE kontole. Ja siis, kui mõni investor teatud tähtajaks ei suuda raha oma investeerimiskontole kanda, siis ta eemaldatakse selle projekti investorite hulgast ja selle võrra saavad teised rohkem investeerida. Kui on ülepakkumine, siis ei teki kellelgi kahju, kui üks investor hiljem ära langeb.
  Suur mure on ka see, et suuremad investorid ei pruugi olla huvitatud nii väikeste summade investeerimisest nagu 100-300 eur. Seega muutub CE pisiinvestorite kohaks ja tegijad võivad lahkuda. Kui mul oleks 20K investeerimiseks, siis mul poleks aega oodata, kuni ma seda 100 eur kaupa saan paigutatud, ma soovin selle kohe paigutada. Kui CE seda ei võimalda, siis võidakse minna teiste platformide juurde.

  1. Tere Allan. Saan Teie mõttekäigust aru. Uus broneerimissüsteem lahendab sealjuures suurt probleemi, milleks oli paljude investorite väljajäämine projektidest. Kui Teil on omapoolseid ideid, milline süsteem võiks hoopis kasutusel olla, siis võite julgelt jagada meiega enda mõtteid info@crowdestate.eu. 🙂

   Infoks: Investeerimiskontol oleva summa pealt pole plaanis intressi maksma hakata.

   1. Vahest oleks üks lahendus see, et kuskilt saaks valida võimaluse mitte osaleda alla teatud summa. Et kui näiteks tahan investeerida €1000 miinimumsummaga €500, ja eelbroneemise järel määratakse mu osaluseks €200, siis minu osalust ei toimu.

 3. Investeeringusummade kujunemine paistab soosivat väikeseid summasid. Süsteemil võiks olla ka võimalus tehingust taganeda kui summa kujuneb liiga väikeseks

  1. Tere Rein. Teie välja pakutavat süsteemi rakendades muutuks projektide rahastamine vägagi keeruliseks.
   Investeeringu suurus sõltub investeerida soovitate investorite arvust ja kui investoreid on palju ning projekti rahastamiseks vajaminev summa mitte kõige suurem, siis osaluste võrdseks jaotamiseks kujunevad välja väiksemad summad.

 4. Mulle uus süsteem ei meeldi.
  Kui ma tahan investeerida 1000 aga sellest investeeringust saab 100, siis ei ole minu soovi ju arvestatud.
  Siis võiks olla ka miinimumsumma, mida olen nõus investeerima.
  Kui tahan, et see oleks 1000, siis panen nii maksimumi, kui miinimumi 1000 ja korras.
  Kui mulle jääv osa kahaneb osalejate arvu tõttu väiksemaks, kui 1000, siis minu investeerimispakkumist ei peaks arvestama.
  Asi selles, et ei taha portfelli palju väikeseid investeeringuid.
  Portfelli jaotamine erinevate varaklasside vahel on ka uue süsteemiga keerulisem.

 5. Mina küll ei näe selles probleemi, et raha istub vabalt Crowdestate kontol, kuna tänapäeval ei paku nagunii ükski keskkond vabalt istuvale rahale mingit arvestatavat intressi. Pangakontol on see vaid murdosa ühest protsendist. Vahet pole, kas istub paar nädalat CE kontol või Swedbank kontol. Ja kui see raha ongi kuskil intressi teenimas, siis see tähendab, et see raha ei ole nii ehk naa väga likviidne, et seda kiiresti CE-sse ümber paigutada.

  Samas, olen nõus, et see €100 kaupa tilgutamine ei paku tõesti teinekord huvi. Isegi kui mu tavaline investeerimissumma on ca €1000-2000, tundub €100 investeering tühine. Kuigi, saan aru, et antud näites oli toodud lihtsalt imeväike investeerimisprojekti summa, mis jaguneski miinimum €100 osadeks investorite vahel. Seni pole minu investeeringuid veel molekulideks lahti lõhutud.

  Parimat!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.