2. Osa: Usaldusväärse ühisrahastusplatvormi hea tava

Lugemiseks kuluv aeg: 7 min.

Oleme otsustanud avaldada kolme osalise blogipostituste seeria, mis selgitavad ühisrahastuse ja P2P platvormide tööd. Esimeses postituses andsime ülevaate platvormi haldavast ettevõttest, selle juhatusest ning võtmeisikutest.

Loe osa 1a: Platvormi haldaja – Ettevõtte struktuur, finatsvõimekus ja aruanded.

Loe osa 1b: Platvormi haldaja – Ettevõtte juhtkond ja võtmeisikud.

Teises osas keskendume ühisrahastuse ja P2P platvormide hea tava protsessile. 

a. Hoolsuskontroll, läbipaistvus ning teabe täielikkus

Nagu iga teine ​​investeerimistegevus, peaks ka ühisrahastusplatvormide kaudu investeerimine olema mõistlik, teadlik ning keskendunud valik. Kõik investeerimisvõimalused on erinevad nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt ning erinevuste loetelu on peaaegu piiritlematu näiteks kestuse, riski, tagasimaksegraafiku ja intressimäära osas.

Investeerimise või mitteinvesteerimise otsus on iga investori enda käes. Seetõttu on ülioluline teada investeerimisvõimaluste kõiki olulisi üksikasju ja teadliku valiku tegemiseks peab olema juurdepääs võimalikult rohkele teabele.

Pidage meeles, et laenu maksab tagasi investeerimisvõimaluse Sponsor, mitte ühisrahastusplatvorm (millel on ainult “presentatsiooni” või “vahendaja” roll).

Peamised asjad, mida meeles pidada: 

Projekti ja Sponsori ettevõtte usaldusväärsust saab kontrollida siis, kui platvorm avaldab projekti täieliku analüüsi koos piisavalt üksikasjaliku teabega eeldatavate kulude, kavandatavate tulude ning turu- ja konkurentsianalüüsi kohta (nn võrreldavad tooted, kinnisvaraturu jaoks).

Näitena tuleks kinnisvaraprojekti kohta teha kättesaadavaks vähemalt järgmine teave:

1. Sponsori analüüs, et teha kindlaks Sponsori töökorraldus ja pädev juhtimismeeskond. On oluline, et nad esitleksid end avameelselt. 

2.  Projekti selge kirjeldus, et anda investorile üldine arusaam projektist.

3. Üksikasjalik äriplaan, sealhulgas hinnangulised kulud ja tulud, projekti valideerimisbaasi ja tuluprognooside kinnitamiseks ning sellest tulenevalt Sponsori võime tagastada kogutud kapital ja intressid.

4. Turu- ja analoogsete projektide võrreldav analüüs, et kinnitada nõudmine konkreetse kinnisvara järele konkreetses asukohas eeldatava hinnaga.

5. Rahavoogude analüüs, mis näitab, kas ettevõttel on igal ajal kogu oma kulude katmiseks vajalik likviidsus.

6. Kapitali struktuuri analüüs, tagamaks, et Sponsoril oleks projektis piisavalt ka enda riski, ja omaks projektis reaalset omakapitali ning et projekti kapitali struktuur sobituks projekti arenguseisu ja spetsiifikaga.

Ehkki on olemas kümneid ühisrahastusplatvorme, kes hoolsuskohustusele erilist tähelepanu ei pööra või keskenduvad ainult laenutagatise väärtustele, arvab Crowdestate, et häid investeerimisvõimalusi saab tuvastada ainult põhjaliku hoolsuskohustuse ja analüüsiprotsessi abil.

Meie mõtlemis- ja võimaluste valimise protsess on järgnev:

  • Meie lähtepunkt on alati suunatud investeerimisvõimaluse Sponsorile, et kontrollida tema puhast tausta, tulemusi ja projekti meeskonda. Kui hea investeerimisvõimalus iseenesest ka poleks, võib ebausaldusväärne Sponsor, ebapädev meeskond või kogemuste puudumine selle täiesti rikkuda. Sponsori kvalitatiivse analüüsi nõrk tulemus viib investeerimisvõimaluse tagasilükkamiseni, ilma teiste hoolsuskohustuste valdkondade uurimiseta.
  • Kui investeerimisvõimalus läbib Sponsori analüüsi faasi, on meie järgmine fookusvaldkond investeerimisvõimaluse toote- ja asukohaanalüüs. Selle analüüsi etapi eesmärk on mõista projekti ja selle peamisi müügiargumente, samuti hinnata investeeringu üksuse asukohta ja selle sobivust kavandatava projektiga. Tooteanalüüsis käsitletud peamised elemendid on ehitatav ja neto müüdav kogupindala, tulevaste ühikute arv ja suurus, parkimisvõimalused, peamised hinnakujundusnäitajad (keskmised hinnad, ühikuhinnad, võtmehinnad) ja peamised müügiargumendid. Asukohaanalüüs annab vastused küsimustele, mis on seotud kinnisvara enda ja selle asukoha atraktiivsusega. Alustame laiast vaatepildist, vaadeldes kogu piirkonda, seejärel keskendume linnale ja linnaosa tasandile, pöörates tähelepanu praegusele ja tulevasele taristule ning seejärel moodustame subjektiivse järelduse asukoha atraktiivsuse kohta.
  • Kolmas fookusvaldkond on turukõlblikkus, mis keskendub tootele ning selle praegusele ja ka tulevasele turule sobivusele. Konkurentsianalüüs jälgib konkreetse segmendi praegusi ja tulevasi teadaolevaid konkurente. Meie turu ja konkurentsianalüüsi eesmärk on kindlaks teha, kas projekti jaoks on ja/või võiks olla piisav nõudlus kavandatud hinnatasemel. Selles etapis võetakse vaatluse alla erinevad turustatistikad ja suundumused, sealhulgas makromajanduslikud näitajad ja rahvastiku muutuse suundumused, lõpetades erinevate otseste konkurentide tuvastamise ja analüüsiga.
  • Neljas analüüsivaldkond on investeerimisvõimaluste finants- ja rahavoogude analüüs, mis võimaldab meil mõista investeeringu kapitalistruktuuri ja selle rahalist teostatavust. Crowdestate’i üks peamisi veendumusi on see, et kõik projektid peaksid olema võimelised teenima piisavalt raha, et teenida tagasi kapital ja investorite tagastus, ilma et oleks vaja tugineda tagatise sunnitud realiseerimisele. Finants- ja rahavoogude analüüsi tulemuseks on terviklik rahavoogude kava, mida täiendavad ettevõtlus- ja riskisuhted.
  • Usume, et korralik kapitalistruktuur on iga kinnisvaraprojekti alus ja Sponsoril peaks mängus olema märkimisväärne enda risk. Suutmatus tõendada Sponsori omakapitali nõutavat taset põhjustab viivitamatu diskvalifitseerimise.
  • Protsessi viimane samm on Crowdestate’i investorite investeeringuid kindlustavate tagatiste olemasolu kindlaksmääramine. Tüüpiline tagatis on kinnisasjale seatud 1. või 2. järgu hüpoteegiga, kuid kõik muud tagatised (näiteks isiklikud garantiid, muud kinnisvara hüpoteegid, osaluspandid jne) on ka teretulnud.

Pärast hoolsuskohustuse täitmist suudame hinnata projekti üldist riski/tootluse profiili ja määrata põhjendatud eeldatava tootluse, mida investorid eeldaksid sellesse investeerimisvõimalusse investeerides.

Meie hoolsuskohustuse tulemuste kokkuvõte, üksikasjalikud rahavoogude prognoosid, kinnisvara hindamise dokumendid jne avaldatakse investeerimisvõimaluse lehel, nii et kõik investorid, kes soovivad üksikasjadesse süveneda, saavad seda teha.

b. Sisse -ja väljamaksed

Kui kliendil puudub ööpäevaringe ligipääs soovitule või maksete toimimise kiirus on allapoole arvestust, siis tänases digiajastus on see märk millestki, mis pole kavandatud ega teostatud õigesti. Investorina sooviksite, et teie makse kantaks teie investeerimiskontole kohe, kui see jõuab ühisrahastusplatvormi operaatori kliendikontole. Samuti soovite, et saate oma investeerimiskonto sularahajäägi igal ajal ilma viivitusteta välja võtta.

Ei saa varjata hämmastavaid lugusid investoritelt, kes on võidelnud mõne P2P platvormiga oma sularahajäägi väljavõtmise pärast, kus makse teostamine võtab päevi või nädalaid. Kohese raha väljakadmise puudumine on peamine ohumärk, mis viitab ühle järgmistest probleemidest:

  • Parimal juhul on P2P platvormi tehniline võimekus nii vähe arenenud, et maksete täitmiseks on vaja inimese abi, et saata väljamakse juhised käsitsi oma arvelduspanka.
  • Halvimal juhul pole P2P platvormil eraldatud ettevõtte ja investorite vahendeid ning nad on kasutanud investorite vahendeid platvormi ärikulude finantseerimiseks, mis tähendab, et platvormil pole piisavalt raha kõigi väljamaksekorralduste täitmiseks kui need esitatakse. Väljamaksekorraldused saaks sellisel juhul täita ainult siis, kui uued investorid lisavad P2P-platvormile raha või kui mõned investeeringud maksavad tagasi põhiosa või intressi.

Investorina peaksite vältima investeerimist platvormidel, mis ei suuda selgelt näidata enda ja kliendi raha eraldamist ning mis ei suuda teie väljamaksekorraldusi koheselt täita.

Crowdestate on alates ettevõtte asutamisest kohaldanud ranget kontode eraldamise poliitikat. Meie hoiuste ja väljamaksete funktsioonid on saadaval ööpäevaringselt ja meie tehnoloogiline disain hõlmab mitmeid auditi- ja kontrollikihte tagamaks, et kliendiarve sularaha jääk meie arvelduspangas on alati võrdne kõigi investeerimiskontode sularahajääkide kogusummaga. See tähendab, et Crowdestate on võimeline täitma kõiki sularaha väljavõtmise korraldusi ka juhul, kui kõik investorid otsustavad kogu oma raha korraga välja võtta.

Meie platvormitehnoloogia on ühendatud arvelduspangaga ja kõik saabuvad maksed krediteeritakse investorite investeerimiskontodele automaatselt, niipea kui need saabuvad meie kliendikontole. Ainus erand on siin juhtum, kui makse saabub ilma oluliste üksikasjadeta (näiteks individuaalne viitenumber), mille tõttu suunatakse makse käsitsi kontrollimise etappi, et tagada raha krediteerimine õigele investeerimiskontole.

Sularaha väljavõtmise korraldused võetakse vastu hetkel, kui need meile edastatakse ja väljaminevasse maksejärjekorda saadetakse. Nii meie kui ka arvelduspanga turbepoliitika tõttu vajavad väljaminevad maksed täiendavat digitaalset kinnitust ühelt meie juhatuse liikmelt. Teeme seda mitu korda päevas, tööpäeva algusest kuni lõpuni. Oma nõuete ja tingimuste kohaselt oleme väljaminevate maksete jaoks kehtestanud lõpptähtaja kell 15:00 EEST ja tagame, et kõik enne seda esitatud väljamaksekorraldused täidetakse samal päeval. See tähendab, et investorite väljamaksekorraldused lõpevad SEPA arveldusega samal pangapäeval ja selleks päevaks on jäänud veel 2 arvelduskorda. See tagab, et investori vahendid peaksid jõudma investori EL-i pangakontole samal päeval. Ehkki pärast EEST 15:00 esitatud väljamaksekorraldused kiidetakse endiselt heaks samal tööpäeval, võivad nad viimase SEPA arveldustsükli vahele jääda ja jõuavad seetõttu investori EL-i pangakontole tõenäoliselt enne järgmise pangapäeva keskpäeva.

Mõned riigid, nagu Eesti, on rakendanud ööpäevaringsed SEPA kiirmakseid, mis tähendab, et Crowdestate’is investori investeerimiskontole saadetavad rahad jõuavad sinna vähem kui 10 minutiga ning investori EL-i pangakontole jõuvad vahendid mõned minutid pärast väljaminevaid makseid, mis on Crowdestate heaks kiitnud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.