Osa 1a: Usaldusväärse ühisrahastusplatvormi hea tava

Lugemiseks kuluv aeg: 7 min.

Uute ühisrahastus- ja P2P-platvormide arv kasvab pidevalt ning paralleelselt sellega ka uute turule sisenevate investorite arv, kellel platvormide toimimise kohta täielikud teadmised puuduvad.

Arvestades praeguseid keerulisi aegu ja investorite seas levivaid muresid, leiame, et on õige aeg jagada “hea tava juhendit”, millega ühisrahastuse või P2P laenuplatvorm peaks kohanema.

Tagamaks, et investeerimine ei muutu hasartmänguks, tuleks tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele:

1. PLATVORMI HALDAJA

a. Ettevõtte struktuur, finantsvõimekus ja aruanded
b. Ettevõtte juhtkond ja võtmeisikud

2. PROTSESSID

a. Nõuetekohane hoolsuskohustus, läbipaistvus ja täielik teave
b. Sisse – ja väljamaksed

3. INVESTEERIMISVÕIMALUSTE ANALÜÜS JA ÕIGUSLIKUD STRUKTUURID

a. Lepingud
b. Garantii
c. Tagasiostu garantii

Iga eelpool mainitud kategooria põhjalikuks mõistmiseks avaldame 4 blogi postitust. Käesolevas esimeses postituses keskendume platvormi haldajale – ettevõtte struktuur, finantsvõimekus ja raporteerimine.

PLATVORMI HALDAJA

a. Ettevõtte struktuur, finatsvõimekus ja aruanded

Ühisrahastuse sektor on suhteliselt uus ning selle reguleerimine EL-is on hetkel ettevalmistamisel. Kuni EL-i ühisrahastamise määruse jõustumiseni (eeldatavalt 2020 aasta lõpus või 2021 aasta alguses), kuuluvad ühisrahastusplatvormid kohalike riigipõhiste eeskirjade jurisdikatsiooni alla. Tänase seisuga on mõned riigid rakendanud kohalikke ühisrahastuse määrusi, teised mitte. 

Regulatsiooni puudumine on pälvinud petturite tähelepanu, kes on loonud võlts ühisrahastusplatvorme olematute projektidega. Tuhanded investorid on juba tundnud võlts platvormide nagu Keutzal ja Envestio kadumisest põhjustatud valu. 

Investorite rahaliste vahendite kaitsmiseks on ülioluline, et platvormi operaator oleks registreeritud stabiilses riigis, eelistatavalt Euroopa Liidus, ja et fondide haldamisel tuginetakse tuntud pankadele. 

Peamised aspektid, mida platvormi haldaja kontrollimisel tuleks meeles pidada: 

 1. Kontrollige, kas ettevõtet reguleerib Finantsinspektsioon, või kui tegemist on isereguleerimise korraga, kas ettevõte on kehtestanud iseregulatsiooni korra. Litsentsitud platvormid on tõenäoliselt kõige turvalisemad, kuna neid on enne litsentsi väljastamist kontrollitud ning samuti teostatakse täiendavat järelvalvet. Teine parim alternatiiv on platvorm, mille suhtes kehtib iseregulatsiooni kord –  riikides, kus õigusaktid ei nõua ühisrahastamise litsentsi.

  Kuna Eestis puuduvad kohalikud ühisrahastamise eeskirjad, allub Crowdestate iseregulatsiooni korrale FinanceEstonia.eu egiidi all. Sertifitseerimisprotsess on iga-aastane ning kui platvorm vastab Eesti ühisrahastamise hea tava kriteeriumitele, antakse platvormi operaatorile vastav tunnistus. Lisateave Finance Estonia ühisrahastuse Hea Tava kohta.

 2. Kontrollige, millal ettevõte on registreeritud ning asutatud. Uus startup on alati riskantsem kui juba aastaid tegutsenud platvorm.

  Crowdestate asutati 9.jaanuar 2014 Tallinnas, Eestis.

 3. Kontrollige, kus asub ettevõtte registrijärgne asukoht ja kas see on ettevõtte tegelik aadress. Esimesed hoiatuskellad peaksid helisema, kui ettevõte kontor on registreeritud näiteks äärelinna magala rajooni, veidras korterelamus, linnast väljas asuvas laohoones või mõnel muul aadressil, kuhu on veel registreeritud sadu ettevõtteid. Google Maps-i ja StreetWiew abil on lihtsasti võimalik kontrollida, kus asuvad ettevõtte kontorid.

  Crowdestate peakontor asub Tallinna vanalinnas, aadressil Müürivahe 17-2.

 4. Kontrollige, et peakontor ei asuks riikides, kus ettevõte ise ei tegutse. Näiteks, kui platvormi operaator tegutseb Itaalias, Prantsusmaal ja Saksamaal, mis mõttega peaks olema ettevõtte registrijärgne asukoht Küprosel ja pangakonto Luksemburgis? Nii Keutzali kui ka Envestio juhtumis kasutasid Läti petturid Eesti aadressidega Eesti ettevõtteid, omamata samal ajal Eestiga ärisuhet. See on suur ohumärk!

 5. Kontrollige platvormi operaatori sissemakstud summat/registreeritud aktsiakapitali, sest need on otseselt seotud platvormi aktsionäride pühendumisega ettevõtlusele. Mida suurem on registreeritud aktsiakapital, seda suurem on platvormi haldaja kohustus. Vältige investeerimist platvormil, millel puudub minimaalne registreeritud aktsiakapital.

  Crowdestate praegune registreeritud aktsiakapital on 125 000 eurot ning aktsionärid on juba otsustanud seda suurendada 250 000 euroni.

 6. Kontrollige, et registrijärgset asukohta või arvelduspankasid sageli ei muudetaks. Panga sagedane vahetus on tõenäoliselt märk, et platvormi halduri äritegevus ei ole piisavalt läbipaistev ning nende “Tunne oma klienti” ja rahapesu reeglid pole piisavad või üldse mitte paigas, mistõttu pangad ei soovi konkreetsete ettevõtetega äri teha.

  Alates ettevõtte algusajast on Crowdestate äri ning kliendikontod LHV pangas. (www.lhv.ee).

 7. Kontrollige, et investorite rahalised vahendid ning ettevõtte omavahendid oleks hoitud eraldi. Platvormi haldaja bilansi kiire ülevaade näitab tema kohustuste ülesehitust. Veenduge, et investorite raha ei oleks ettevõtte bilansis. Investorite ja ettevõtte fondide eraldamine tagab, et ettevõtte finatstegevus (turundus, palgad, IT jne) ei segune investorite fondidega.

  Crowdestate on alati järginud eraldamispõhimõtet ja hoiab ettevõttekontosid investorite vahenditest rangelt eraldatuna. Automaatsed kontrollid, veebipõhised kontrollid ja tehingute jälgimise lahendused tagavad, et investorite sularaha kogusumma Crowdestate’i investeerimiskontodel on alati võrdne Crowdestate’i kliendikonto saldoga LHV pangas. Antud reeglit järgides on võimalik kõik sularaha väljavõtmise korraldused viivitamatult täita.

 8. Kontrollige ettevõtte finants- ja aastaaruandeid. Investorina tahaksite näha, et teie platvormi haldaja teeniks raha ja oleks kasumlik. Vaadake nende kasumiaruannet – müügitulu ja puhaskasumit. Üle tuleks vaadata ka bilanss, et näha nii likviidsete varade (sularaha ja nõuded) kui ka omakapitali (põhikapital, jaotamata kasum, puhaskasum) suurust. Kindlasti vältige investeerimist platvormidel, mis ei avalda majandusaasta aruandeid – tavaliselt on viimane aastaaruande esitamise ja avaldamise kuupäev juuni lõpp.

  Crowdestate on avaldanud majandusaasta aruanded veebilehel alates ettevõtte loomisest. Aastaaruanded on saadaval nii inglise kui ka eesti keeles.

 9. Kontrollige, kas platvormi haldaja aastaaruanded on auditeeritud. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne annab kindluse, et avaldatud arvud on õiged ja kajastavad õigset ettevõtte olemust. Kuna ühisrahastamise valdkond on veel suhteliselt noor ning ettevõtted väikesed, ei pruugi nende suhtes kohustuslik auditeerimine olla kohaldatud, seetõttu ei pruugi auditi puudumine veel alati ohu märk olla.

  Kuigi Crowdestate’i varasemaid majandusaasta aruandeid ei ole auditeeritud kui kohustusliku auditeerimisena, olema valinud Grant Thorntoni oma finantsaudiitoriks ja alates 2020. aastast kannavad kõik meie aastaaruanded audiitori templit.

 10. Kontrollige Google-st ettevõtte kohta olevat avalikku infot, et tuvastada vastuolud avaliku ja tegeliku teabe vahel. Ettevõtte kohta leiab palju tasuta avalikku informatsiooni (aadress, registreerimisnumbrid, kontaktandmed, juhatuse liikmed, ametlikult töötavate inimeste arv, finants-ja maksuteave jne). Kui soovite investeerida keskmisest suuremaid summasi, kaaluge ettevõtte krediidiaruande ostmist. Kahtlasest platvormist võiks aru saada märkidest nagu käibemaksukohustlusena registreemisnumbri puudumine, puudulikud kontakt-ja registreeimisandmed (sealhulgas lauatelefoni või e-posti aadressi puudumine), ametlike töötajate arv või eeldatavast väiksem arv, minimaalsed või keskmisest madalamad palgad, registreerimisriiki piiratud käibemaksu tasumine või selle puudumine, tõendid maksuvõla kohta jne. 

1b osa: Ettevõtte juhtkond ja võtmeisikud postitus ilmub järgmine nädal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.